autopojisteni.kvalitne.cz
 

Domů

Jak to funguje

Ke stažení

ALLIANZ

Česká kancelář pojistitelů

 

 

MENU

Bonusy

Malusy

Doplňkové pojištění

Akce

Pojistný kalkulátor

Slevy

SAZEBNÍK

IČO

R1

R2

R3

REKLAMA

 

 

 

Vítáme Vás

Zajišťujeme komplexní autopojištění od renomované pojišťovny ALLIANZ.

 

Podle regionů rozdělujeme sazebník na tyto skupiny:

R1 - RODNÉ ČÍSLO, REGION PRAHA - pro pojistníky s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy (s PSČ začínajícím číslovkou 1). Pojištění je uzavíráno na rodné číslo.

R2 - RODNÉ ČÍSLO, VELKÁ MĚSTA NAD 90 000 OBYVATEL - pro pojistníky s trvalým pobytem na území bývalých okresů Praha - východ, Praha - západ a měst nad 90 000 obyvatel, tj. Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzen a Ústí nad Labem. Pojištění je uzavíráno na rodné číslo.

R3 - RODNÉ ČÍSLO, SÍDLA DO 90 000 OBYVATEL - pro pojistníky s trvalým pobytem v sídlech do 90 000 obyvatel mimo sídel uvedených v sazebnících R1 a R2. Pojištění je uzavíráno na rodné číslo.

IČ - IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (BEZ OHLEDU NA TRVALÝ POBYT POJISTNÍKA) - pro pojistníky jejichž pojištění je uzavíráno na identifikační číslo - IČ bez ohledu na trvalý pobyt pojistníka.

 

REKLAMA

 

 

POČÍTADLO

123